Renhold - Generell informasjon

Sodexo skal levere et renhold KPL og Sodexo kan være stolte av, og for å oppnå dette leverer vi kvalitetsrenhold fra første dag.

Vi skal gjøre følgende for å oppnå kvaliteten i KPL sine tre bygg:

  Sikre god overtakelse av eksisterende personell

  Ansette nøkkelpersonell med høy kompetanse

  Implementere maskinelt renhold i størst mulig grad

  Gjennomføre renhold med moderne og effektive metoder

  Sikre leveransen med moderne sanntids rapportering i form av app-løsning på mobile enheter satt i system med hele vår serviceleveranse til KPL

  Effektivisere leveransen gjennom optimaliserte om­rådeplaner, identifisere tidstyver og bidra til bedre lønnsomhet. Se eget kapittel om synergier

  Stor fleksibilitet og forståelse for å rengjøre rom og områder i henhold til oppgitte frekvenser, men også i henhold til behov

  Mobile løsning

 

  Metode

 

  Kvalitet og ledelse

 

  Kompetanse

 

  Utføring av renholdet