Renhold Bestillinger

Her kan du bestille ekstra renhold utenom det som er i avtale. Eksempler på ekstra bestillinger er: tepperens, arrangement relatert renhold, møbelrens, osv.